PRODEJNÍ ŠKOLENÍ

Toto školení je bezplatné

Doba školení cca. 3 hodiny – začátek 10.00 hod

Informace o DHZ Fitness a jejím poslání, filozofii společnosti DHZ, továrně v Číně, výhodách produktů DHZ, záruce a údržbě, zpracování objednávek, možnostech objednávek, zásobách, dodacích lhůtách, referencích

přestávka 15 min
Oblasti použití produktů DHZ, přehled Výhody výrobků DHZ vůči prémiovým a malým značkám, kvalita výrobků, výroba v Číně, podmínky záruky, zajištění investice pro zákazníky, detaily a obecné informace o všech produktových řadách, vzájemné porovnání měřidel síly

Přestávka 5 min
Webové stránky – rychlý zdroj informací, filozofie DHZ ve vztahu k zákazníkovi, argumenty při prodeji

Přestávka na oběd – odchod na společný oběd

Prohlížení a testování jednotlivých zařízení, otázky na jejich funkci

INSTALACE A ÚDRŽBA

Toto školení je bezplatné

Doba školení cca. 3 hodiny – začátek 10.00 hod

Informace o společnosti Supersport Fitness a její práci, o filozofii společnosti DHZ, továrně v Číně, referencích, oblastech použití produktů DHZ, přehled výhod produktů DHZ proti prémiovým a malým značkám, kvalita výrobků, tvorba informací v Číně, záruční podmínky

Přestávka 15 min
Filozofie DHZ ve vztahu k zákazníkovi, vystupování u zákazníka, zacházení s instalacemi, kontrolní seznam po montáži, likvidace obalů

Přestávka 5 min
Podrobnosti a obecné informace o všech produktových řadách, vzájemné porovnání napájecích zdrojů, řešení stížností, objednávání náhradních dílů, komunikace se zákazníky

Přestávka na oběd – odchod na společný oběd

Obecné informace a postup u zákazníka, praktická montáž různých produktů, smysluplná objednávka v závislosti na výrobku, závěrečná kontrola podle seznamu, informace o řešení problémů

ŠKOLENÍ TRÉNINKU NA FUNKČNÍ VĚŽI

Cena školení899,- EUR plus cestovné 99,- EUR

Doba školení cca. 5 hodin – začátek v 10:00

Školení probíhá ve skupinách s maximálním počtem 8 osob a trvá 5 hodin na jednu tréninkovou skupinu.

Cílem je seznámit se s funkční věží a jejími mnoha možnostmi. Trenér se naučí trénovat skupiny, provádět individuální tréninky a vydávat instrukce. Vyškolení trenéři obdrží po úspěšném absolvování školení Licenci “1” Funkční věž.

Licence je ve spojení s funkční věží vynikajícím nástrojem prodeje, pokud jde o kvalitu v oblasti tréninku.

Trénink se skládá ze tří velkých praktických částí a čtyř teoretických jednotek. Závěr tvoří písemný test s mnohočetným výběrem odpovědí prověřující obsah výcviku (spojen s udělením certifikátu).